CÁC LĨNH VỰC

Con Người

Tạo ra các hệ thống & ứng dụng thúc đẩy con người, nâng cao giá trị và sức khỏe mọi người.

Giáo Dục

Các hệ thống về giáo dục kết hợp công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Giúp đở mọi người dễ dang học tập.

Doanh Nghiệp

Tạo ra các chương trình đơn giản nhất, giúp giải quyết các bài toán quản trị khó nhất.

R7-Sy3l-TCma-Xm1i-R23-Bn-UFxl-E62lz-G1ze0z-KB4b-Pb-Om-IWs-Bm-IYzet-Axf-Qc3vg7lasg-s360-rw

Thần Số Học

Ứng dụng xem ý nghĩa của ngày sinh đối với cuộc sống và đường đời.

Chi tiết
R7-Sy3l-TCma-Xm1i-R23-Bn-UFxl-E62lz-G1ze0z-KB4b-Pb-Om-IWs-Bm-IYzet-Axf-Qc3vg7lasg-s360-rw

Ivay - Tìm gói vay thông minh

Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm và so sanh các khoản vay tin chấp.

Chi tiết Chính sách